mail

info@peko-studio.cz

+420 731 171 595

spravovat cookies

Povolte prosím používání cookies nebo si jejich používání přizpůsobte.

Kliknutím na tlačítko “povolit vše” udělujete souhlas. Souhlas můžete teké odmítnout.

přizpůsobit

povolit vše

Co je to MVP a jak ho uplatnit ve vyvoji mobilnich aplikaci

Co je to MVP a jak ho uplatnit ve vývoji mobilních aplikací

Petr Kott

07 / 09 / 2020

MVP je zkratka pro Minimum Viable Product, tj. „minimální vitální produkt“. Termín, hojně skloňovaný i ve světě digitálních technologií, označuje ranou verzi produktu, jenž disponuje pouze tolika funkcemi, aby uspokojil první uživatele a zajistil feedback pro další vývoj. MVP tak představuje úspornější a efektivnější strategii bez nákladných výdajů za funkce, které mnohdy přijdou vniveč. Pojďme se blíže podívat na význam MVP ve vývoji mobilních aplikací a příklady světových gigantů Spotify a Uber.

Vývoj mobilních aplikací v duchu MVP

Vývoj aplikací založený na MVP spočívá ve vytvoření základní, jednoduché verze appky se základními funkcemi, které však splní očekávání a nároky prvních uživatelů. Vývoj takové aplikace stojí podstatně méně peněz a namísto půlroku může spatřit světlo světa už za měsíc a půl. MVP přístup je tak atraktivní hlavně pro startup projekty, ale nejen ty.

Součástí MVP jsou vždy tyto klíčové prvky:

  • funkčnost – jasně definovatelný užitek pro uživatele

  • design – splňuje veškeré moderní nároky

  • spolehlivost – produkt prošel důkladnou testovací fází

  • použitelnost – jednoduché a intuitivní používání

Výsledkem MVP musí být vždy základní, nikoli však nedokončený nebo nefunkční produkt. I MVP aplikace tedy musí splňovat veškeré elementární nároky, které od ní uživatelé očekávají. Pokud je účelem appky přehrávání hudby, musí toto nabízet, byť třeba v osekanější verzi, tj. bez ekvalizérů, náhodného přehrávání atd.

U základního MVP produktu však vývoj zpravidla nekončí. Po uvedení do provozu následuje fáze testování, získávání feedbacku a jeho analýza, plánování a vývoj dalších funkcionalit či doplňků.

Dvě příkladové studie – Spotify a Uber

Přejděme nyní od teorie k praxi a podívejme se na dvě světové platformy založené na principu MVP.

1) Spotify

Spotify přineslo podobnou hudební revoluci jako magnetofon nebo CD. Přes 230 milionů aktivních posluchačů z celého světa by nepřílákalo, nebýt systematické práce vývojářů se zpětnou vazbou uživatelů, postupného přidávání nových prvků a vychytávek, a hlavně odstraňování chyb, na které je upozornili sami posluchači. V roce 2008 Spotify nejdříve vybudovalo solidní základnu, čímž si získalo přízeň umělců i fanoušků, a postupně platformu rozšiřovalo až do podoby a velikosti, jak ji známe dnes.

2) Uber

Také Uber vytěžil z odhalení „mezery na trhu“ a vytvoření základního podnikatelského konceptu, jenž umožnil rychlý vstup na trh. Prvotním cílem bylo pouze založit byznys, který usnadní komunikaci mezi taxikáři a zákazníky v San Francisku. Tak získali cenná data od reálných uživatelů, na základě nichž vylepšili a rozšířili spektrum funkcí a služeb. V roce 2012 vznikla současná platforma uberX s řadou extra služeb působící po celém světě. I zde však cesta vedla přes jednoduchý MVP koncept, který po prvotním úspěchu vyrostl v globálního giganta.

Jak uplatňujeme principy MVP v Peko Studio

I u nás využíváme benefity MVP při vývoji aplikací a jejich uvedení na trhu. Na základě mnohaletých zkušeností se obecně držíme tohoto algoritmu:

  1. prvotní analýza – vytvoříme Wireframe aplikace, který znázorňuje obsah, rozmístění a strukturu dílčích prvků, a architektonický návrh

  2. grafický návrh – včetně designu prvků, barev, fontů apod.

  3. programování – do 1 až 12 týdnů umíme připravit i složitější aplikaci v minimálním, ale funkčním provedení a připravenou pro testování

  4. akceptační testování – finální testování probíhá společně s klientem, kdy se kontroluje celková funkčnost aplikace a vychytávají se poslední „mouchy“

Slovo závěrem

Minimalistický projekt založený na postupné, pravidelné aktualizaci, která vychází ze zpětné vazby skutečných uživatelů, nejen sníží vstupní náklady, ale také maximalizuje jeho efektivitu a eliminuje možná rizika plynoucí z chybovosti.

Více o vývoji appek v Peko Studio čtěte v článku Jak dlouho trvá vývoj mobilní aplikace?