mail

info@peko-studio.cz

+420 731 171 595

spravovat cookies

Povolte prosím používání cookies nebo si jejich používání přizpůsobte.

Kliknutím na tlačítko “povolit vše” udělujete souhlas. Souhlas můžete teké odmítnout.

přizpůsobit

povolit vše

Hybridni nebo nativni aplikace

Hybridní nebo nativní aplikace

Petr Kott

20 / 05 / 2022

Pokud se rozhodujete, zda pro vývoj vaší mobilní aplikace zvolit nativní nebo hybridní přístup, vyřešit dilema vám pomůže tento článek. Dozvíte se v něm, jaké jsou výhody a nevýhody obou typů aplikací a která volba může mít lepší odezvu u cílové skupiny uživatelů.

Při vývoji mobilních aplikací v Peko Studio vždy zohledňujeme níže uvedené faktory v kombinaci s požadavky a potřebami našich klientů.

Uživatelská zkušenost (UX) může rozhodnout o úspěchu vaší aplikace

Než se ponoříme do světa hybridních a nativních mobilních aplikací, připomeňme si zásadní fakt – mobilní telefon je v podstatě intimní zařízení, které nás provází celý den a s nímž trávíme víc a víc času. S tím však rostou nároky uživatelů na kvalitu aplikací, jejich rychlý, hladký chod či bezpečnost. Je známo, že hybridní aplikace, navzdory určitým výhodám a nižší ceně, nefungují tak rychle, hladce jako nativní, a proto od nich řada digitálních velikánů (Facebook) upouští. V sázce je totiž pozitivní zkušenost uživatelů (UX), a ta má klíčovou roli pro (ne)úspěch aplikace.

A) Nativní aplikace

Jde o aplikace navržené v jazyce určeném pro daný operační systém – Swift pro telefony s iOS a Kotlin pro Android. Díky úzkému propojení s frameworkem pro daný OS nativní appka disponuje rychlejším výkonem, a hlavně nabízí lepší uživatelský dojem při použití. V praxi se tak uživatel v aplikaci rychle zorientuje a naučí se ji ovládat, neboť má podobnou strukturu jako ostatní appky v telefonu. Další výhodou je přímý, snadný přístup k zabudovanému hardwaru a funkcím, jako jsou GPS, adresář či fotoaparát. Nativní aplikace lépe zvládají náročnější procesy, včetně vykreslování grafiky nebo 3D modelů, a tudíž obstojí i u komplexnějších projektů.

B) Hybridní aplikace

Zjednodušeně řečeno fungují na principu webových stránek, které se na povrchu „tváří“ jako mobilní aplikace. Pracují na různých platformách, ale jejich framework je obvykle omezený na základní ovládání a navigaci. Při vývoji píše developer jeden kód, jejž poté konvertuje pro Android a iOS. Když uživatel aplikací prochází, ta musí většinu informací načítat, což má za následek pomalejší chod, zvláště u složitějších procesů. Tím, že není nutné vytvářet dva samostatné produkty, vstupní náklady jsou sice nižší, ale ve finále může jít o dražší řešení.

 

Pojďme se nyní podívat na některé aspekty důležité při rozhodování mezi nativní a hybridní aplikací:

1. Cena

Přestože vstupní náklady na nativní aplikaci mohou být vyšší než na hybridní, zpravidla se nejedná o dvojnásobnou sumu, jak se někdy tvrdí. Také u hybridní aplikace je totiž nutné přizpůsobit specifické prvky pro každou z platforem, což si žádá práci a čas. Z dlouhodobé perspektivy musíme zohlednit také náklady spojené s náročnější údržbou, úpravami, překódováním a zmíněné nedostatky hybridních aplikací, kvůli nímž můžete přijít o přízeň uživatelů, počet stažení, a tím i zisk.

2. Výkon a rychlost aplikace

Nativní aplikace jsou co do výkonnosti jednoznačně efektivnějším řešením. Text, strukturu, grafiku, vizualizace atd. už totiž máte staženy v telefonu a při používání appky se nemusí načítat. Procesy jsou tak rychlejší a komfortnější. Naproti tomu u hybridní aplikace si stáhnete pouze „obal“, ale většina dat se načítá přímo ze serveru. (Nejen) u pomalejších telefonů či mobilního připojení to může způsobovat zdržení a komplikace.

3. UX neboli zkušenost uživatelů

Kladná uživatelská zkušenost je klíčem k úspěchu každého digitálního produktu včetně mobilní aplikace. Cílem je, aby si ji uživatel osvojil snadno, intuitivně, bez přemýšlení a tak, jak je zvyklý u jiných aplikací na svém telefonu. Svízel hybridních aplikací vězí v tom, že nemohou z principu plnohodnotně korespondovat se systémy Android a iOS. A přestože se vývojář vždy snaží vyhovět oběma typům, nakonec jde vždy o kompromis, často za cenu horší spokojenosti uživatele.

4. Bezpečnost

Obecně vzato jsou nativní aplikace bezpečnější, respektive méně zranitelné vůči rizikům. Zčásti je to proto, že mají přímý přístup k bezpečnostním funkcím dané platformy – iOS a Android. Zároveň hybridní aplikace – tím, že jsou založeny na webovém konceptu – přejímají rizika útoků typických pro webové stránky. Spolehlivě zabezpečit hybridní aplikaci dá tedy vývojářům více práce, ale rizika přesto zůstávají.

5. Podpora frameworku a aplikace v budoucnu

Hybridní aplikace se vyvíjí na tzv. hybridních frameworcích (Xamarin, Sencha či jQuery mobile), které však nemají oficiální podporu Androidu nebo Applu, a jsou proto méně stabilní. Klidně se může stát, a v praxi se stává, že programovací jazyk časem zanikne a vznikne problém najít vývojáře (viz i bod 6). Hybridní aplikace tak po pár letech ztratí podporu a při další editaci ji musíte celou překódovat, což zase stojí čas a peníze.

6. Stabilita programovacích jazyků a vývojářů

V nativních jazycích Swift (iOS) a Kotlin (Android) se programuje po celém světě, což má krom stability další výhody. Nyní, a pravděpodobně i za deset let, seženete vývojáře, který tyto jazyky ovládá. Při hledání programátora pro hybridní aplikaci však nezřídka tvrdě narazíte.

7. Doba vývoje aplikace

Někteří klienti se na nás obrací s požadavkem o co nejrychlejší zpracování aplikace. I u vývoje digitálních produktů však platí, že rychlé řešení jde mnohdy na úkor kvality… Protože nabízí nativní aplikace vyšší výkon, zabezpečení a uživatelskou zkušenost, doporučujeme tuto cestu. V týmu máme šikovné Android i iOS vývojáře, takže zvládneme vyvinout i nativní appku pro iOS i Android souběžně a v relativně krátkém čase. Pokud je nutné aplikaci spustit tzv. ASAP, volíme hybridní řešení, jež však může aplikaci v budoucnu uškodit. Nejdůležitější je totiž, jak spokojený bude s aplikací uživatel, tedy váš zákazník.

 

Na závěr dodejme, že nejlepší je vždy konzultovat aplikaci se zkušenými vývojáři. Ti nejlépe doporučí, zda – např. u jednodušších aplikací – vystačíte s hybridním řešením, anebo bude vhodnější investovat do nativní aplikace.

V Peko Studio vám rádi poradíme a vyhovíme v obou případech.