mail

info@peko-studio.cz

+420 731 171 595

spravovat cookies

Povolte prosím používání cookies nebo si jejich používání přizpůsobte.

Kliknutím na tlačítko “povolit vše” udělujete souhlas. Souhlas můžete teké odmítnout.

přizpůsobit

povolit vše

Jak dlouho trva vyvoj mobilni aplikace

Jak dlouho trvá vývoj mobilní aplikace

Petr Kott

11 / 01 / 2019

V tomto článku se zabývám problematikou odhadu času potřebného pro vývoj mobilní aplikace ať už se jedná o Android či iOS. Časový odhad ovlivňuje spousty faktorů a je důležité si každý z těchto faktorů uvést v jednotlivé fázi projektu.

“Kdy bude aplikace hotová?” je jedna z nejčastějších otázek před započetím prací na jakémkoliv projektu. Každý projekt je jiný a má své specifika a je obtížné uvést jakýsi univerzální vzoreček. Každý projekt ale prochází podobnými fázemi, které trvají různě dlouho na základě faktorů, které se v tomto článku následně uvedu.

  1. Každý projekt začíná prvotní analýzou. Z mé zkušenosti je vhodné již v této fázi postupně rozkreslit drátěný model aplikace (tzv. Wireframes), který mnohem výstižněji definuje obsah jednotlivých obrazovek a často i celkovou funkčnost než psaný text. Tyto Wireframes obsahují nejen obsah, ale i strukturu a rozmístění jednotlivých funkčních prvků a je třeba aplikaci navrhnout správně podle dobrých UX (User experience) praktik. Výsledkem je teddy klikatelný model aplikace společně doplněný o textový popis funkčnosti tam, kde je to nutné. Tato fáze při vývoji mobilních či webových aplikací trvá od 2 – 4 týdnů. Záleží na složitosti aplikace a připomínek od zákazníka. Současně se tvoří i architektonický návrh aplikace (jaké technologie se použijí, jaké knihovny, apod.)
  2. Následuje fáze grafického návrhu aplikace, který vychází právě z Wireframes. V této fázi grafik nakreslí jak každá obrazovka a prvek vypadá, jakou má barvu, font písma a dodá tak aplikaci patřičný sex-appeal tak, aby byla aplikace oku uživatele přitažlivá. Tato fáze může trvat 1 týden, ale klidně i týdnů 6. Záleží na zákazníkovi kolik připomínek během návrhu bude, kolik aplikace obsahuje prvků a podobně. Současně se v této fázi již může programovat základ budoucí aplikace, který není závislý na grafickém návrhu – např. propojení se serverem (API), rozmístění obrazovek, menu, apod.
  3. V další fázi projektu se programuje vše, co je třeba aby aplikace vypadal a fungovala podle předchozích návrhů. Zde opravdu záleží na komplexnosti aplikace a tato fáze může trvat 1 týden pokud se jedná o pár jednoduchých obrazovek s propojením na server, ale klidně i 12 týdnů pokud je třeba aplikaci propojit se složitými systémy, implementovat Bluetooth, používat složitou logiku, apod. Myslím si, že i většina i velice složitých aplikací lze vytvořit do 12 týdnů v jakémsi minimálním provedení pro prvotní testování mezi koncovými uživateli. V terminologii projektového řízení se tomu říká Minimální vitální produkt (MVP). Existují samozřejmě ale i výjimky.
  4. Poslední fází je akceptační testování, kdy se odstraňují poslední “mouchy” a prochází se aplikace jako celek. Díky tomu, že aplikaci postupně testujeme a prezentujeme zákazníkovi během fáze programování, vetšinou je tato fáze rychlá a netrvá déle než 2 týdny.

Pokud bych tedy shrnul výše uvedené obvyklé časy potřebné pro jednotlivé fáze a zaobalil to mými zkušenostmi s desítkami projektů, pak mohu říci, že drtivá většina mobilních a webových aplikací se dá vytvořit za 5 – 24 týdnů. Toto potvrzují i statistiky našich projektů, které jsme zvládli za 1 – 5 měsíců. Byť tvoříme některé produkty už třeba 2 roky, první verzi (MVP) jsme dodali již za několik měsíců koncovým uživatelům tak, aby aplikaci mohli se základní funkcionalitou používat a aplikace tak mohla začít “vydělávat”.