Jak dlouho trvá vývoj mobilní aplikace

11.01.2019

Petr Kott

jak-urychlit-programovani-v-PHP-photo

11.01.2019

Petr Kott

V tomto článku se zabývám problematikou odhadu času potřebného pro vývoj mobilní aplikace ať už se jedná o Android či iOS. Časový odhad ovlivňuje spousty faktorů a je důležité si každý z těchto faktorů uvést v jednotlivé fázi projektu.

“Kdy bude aplikace hotová?” je jedna z nejčastějších otázek před započetím prací na jakémkoliv projektu. Každý projekt je jiný a má své specifika a je obtížné uvést jakýsi univerzální vzoreček. Každý projekt ale prochází podobnými fázemi, které trvají různě dlouho na základě faktorů, které se v tomto článku následně uvedu.

  1. Každý projekt začíná prvotní analýzou. Z mé zkušenosti je vhodné již v této fázi postupně rozkreslit drátěný model aplikace (tzv. Wireframes), který mnohem výstižněji definuje obsah jednotlivých obrazovek a často i celkovou funkčnost než psaný text. Tyto Wireframes obsahují nejen obsah, ale i strukturu a rozmístění jednotlivých funkčních prvků a je třeba aplikaci navrhnout správně podle dobrých UX (User experience) praktik. Výsledkem je teddy klikatelný model aplikace společně doplněný o textový popis funkčnosti tam, kde je to nutné. Tato fáze při vývoji mobilních či webových aplikací trvá od 2 – 4 týdnů. Záleží na složitosti aplikace a připomínek od zákazníka. Současně se tvoří i architektonický návrh aplikace (jaké technologie se použijí, jaké knihovny, apod.)
  2. Následuje fáze grafického návrhu aplikace, který vychází právě z Wireframes. V této fázi grafik nakreslí jak každá obrazovka a prvek vypadá, jakou má barvu, font písma a dodá tak aplikaci patřičný sex-appeal tak, aby byla aplikace oku uživatele přitažlivá. Tato fáze může trvat 1 týden, ale klidně i týdnů 6. Záleží na zákazníkovi kolik připomínek během návrhu bude, kolik aplikace obsahuje prvků a podobně. Současně se v této fázi již může programovat základ budoucí aplikace, který není závislý na grafickém návrhu – např. propojení se serverem (API), rozmístění obrazovek, menu, apod.
  3. V další fázi projektu se programuje vše, co je třeba aby aplikace vypadal a fungovala podle předchozích návrhů. Zde opravdu záleží na komplexnosti aplikace a tato fáze může trvat 1 týden pokud se jedná o pár jednoduchých obrazovek s propojením na server, ale klidně i 12 týdnů pokud je třeba aplikaci propojit se složitými systémy, implementovat Bluetooth, používat složitou logiku, apod. Myslím si, že i většina i velice složitých aplikací lze vytvořit do 12 týdnů v jakémsi minimálním provedení pro prvotní testování mezi koncovými uživateli. V terminologii projektového řízení se tomu říká Minimální vitální produkt (MVP). Existují samozřejmě ale i výjimky.
  4. Poslední fází je akceptační testování, kdy se odstraňují poslední “mouchy” a prochází se aplikace jako celek. Díky tomu, že aplikaci postupně testujeme a prezentujeme zákazníkovi během fáze programování, vetšinou je tato fáze rychlá a netrvá déle než 2 týdny.

Pokud bych tedy shrnul výše uvedené obvyklé časy potřebné pro jednotlivé fáze a zaobalil to mými zkušenostmi s desítkami projektů, pak mohu říci, že drtivá většina mobilních a webových aplikací se dá vytvořit za 5 – 24 týdnů. Toto potvrzují i statistiky našich projektů, které jsme zvládli za 1 – 5 měsíců. Byť tvoříme některé produkty už třeba 2 roky, první verzi (MVP) jsme dodali již za několik měsíců koncovým uživatelům tak, aby aplikaci mohli se základní funkcionalitou používat a aplikace tak mohla začít “vydělávat”.