mail

info@peko-studio.cz

+420 731 171 595

spravovat cookies

Povolte prosím používání cookies nebo si jejich používání přizpůsobte.

Kliknutím na tlačítko “povolit vše” udělujete souhlas. Souhlas můžete teké odmítnout.

přizpůsobit

povolit vše

Metoda Scrum aneb jak ridime procesy v Peko Studio

Metoda Scrum aneb jak řídíme procesy v Peko Studio

Petr Kott

04 / 11 / 2021

Abychom dokázali tvořit úspěšné mobilní a webové aplikace ve stanoveném termínu a dle požadavků klienta, neobejdeme se bez moderních postupů pro řízení projektů. Jako hlavní metodika se nám – a stovkám vývojářů po celém světě – osvědčil tzv. agilní přístup. Umožňuje nám i klientům pružně a flexibilně reagovat na vzniklé problémy a potřeby nebo (re)definovat cíle projektu v průběhu vývoje. Pojďme si stručně představit, jak agilní vývoj a konkrétně metodika Scrum vypadá v praxi.

Co je to Scrum a jak ho zužitkovat při vývoji mobilních aplikací

Celá myšlenka vychází z faktu, že při zahájení projektu zadavatel/klient ne vždycky zná jeho přesné cíle ani potenciální problémy a rizika, jež se mohou vyskytnout. To je typické pro startupy (a nejen ty), kde na začátku stojí určitá vize a výsledná přidaná hodnota, ale konkrétní náplň se během realizace vyvíjí a různě posouvá.

Metodika Scrum s tímto od začátku počítá a proces vývoje dělí do časových úseků, tzv. sprintů, které u nás v Peko Studio obvykle odpovídají 1–2 týdnům. Během každého sprintu musí tým vytvořit část produktu, v našem případě aplikace a jejích funkcí. Výstupem sprintu zpravidla bývá demo verze aplikace, kterou diskutujeme a hodnotíme na schůzce jak v rámci týmu, tak společně s klientem.

Vzájemná zpětná vazba v podobě podnětů a připomínek je pak východiskem pro plánování dalšího sprintu, kde si v týmu opět rozdělíme práci, stanovíme časový rozvrh a zbylé úkoly uložíme do backlogu. Začínáme největšími prioritami, a pokud zbývá čas, v daném sprintu dokončíme i další položky backlogu. A tak se celý proces opakuje až k dovršení finální verze aplikace.

Jaké jsou výhody a nástrahy Scrumu?

  • flexibilita a zapojení klienta – zákazník na konci každého sprintu vidí dosavadní výsledek, může vznášet připomínky a návrhy, a průběžně tak ovlivňovat finální podobu aplikace.
  • efektivita a rychlost – aplikace se testuje průběžně, čímž se zavčasu odhalí chyby, které by jinak zdržely vývoj nebo ohrozily funkčnost produktu.
  • transparentnost – klient a další zainteresované subjekty se aktivně účastní procesu vývoje, a mají tak přehled o aktuálním stavu, finanční i časové náročnosti prací atd.
  • postupné nasazování a testování – uživatelům můžeme poskytnout aplikaci i v několika pracovních verzích pro testování, čímž získáváme cennou zpětnou vazbu.
  • jasně stanovené role – Product Owner zajišťuje veškerou komunikaci s klientem, řízení a prioritizaci úkolů i marketing. Scrum Master dohlíží na správný chod vývoje a práci týmu vývojářů, kteří pak představují další důležitý článek týmu.

Řízení projektu s pomocí Scrumu vyžaduje aktivnější a průběžné zapojení klienta, který si na konzultace musí vyhradit čas a prostor, jehož ve výsledku nemusí mít tolik, kolik by si přál. Vedle efektivní a systematické komunikace všech zúčastněných je zásadní „tah na branku“ – zde dokončení celého produktu. Přidáváním dalších funkcionalit se vývoj aplikace může nepříjemně protáhnout.

Než začneme vyvíjet vaši aplikaci, během úvodní schůzky vám vždy navrhneme společný postup i optimální harmonogram prací. Jak vypadají konkrétní kroky při vývoji mobilních aplikací v Peko Studio, si můžete přečíst na našich stránkách.