Metoda Scrum aneb jak řídíme procesy v Peko Studio

04.11.2021

Petr Kott

jak-urychlit-programovani-v-PHP-photo

04.11.2021

Petr Kott

Abychom dokázali tvořit úspěšné mobilní a webové aplikace ve stanoveném termínu a dle požadavků klienta, neobejdeme se bez moderních postupů pro řízení projektů. Jako hlavní metodika se nám – a stovkám vývojářů po celém světě – osvědčil tzv. agilní přístup. Umožňuje nám i klientům pružně a flexibilně reagovat na vzniklé problémy a potřeby nebo (re)definovat cíle projektu v průběhu vývoje. Pojďme si stručně představit, jak agilní vývoj a konkrétně metodika Scrum vypadá v praxi.

Co je to Scrum a jak ho zužitkovat při vývoji mobilních aplikací

Celá myšlenka vychází z faktu, že při zahájení projektu zadavatel/klient ne vždycky zná jeho přesné cíle ani potenciální problémy a rizika, jež se mohou vyskytnout. To je typické pro startupy (a nejen ty), kde na začátku stojí určitá vize a výsledná přidaná hodnota, ale konkrétní náplň se během realizace vyvíjí a různě posouvá.

Metodika Scrum s tímto od začátku počítá a proces vývoje dělí do časových úseků, tzv. sprintů, které u nás v Peko Studio obvykle odpovídají 1–2 týdnům. Během každého sprintu musí tým vytvořit část produktu, v našem případě aplikace a jejích funkcí. Výstupem sprintu zpravidla bývá demo verze aplikace, kterou diskutujeme a hodnotíme na schůzce jak v rámci týmu, tak společně s klientem.

Vzájemná zpětná vazba v podobě podnětů a připomínek je pak východiskem pro plánování dalšího sprintu, kde si v týmu opět rozdělíme práci, stanovíme časový rozvrh a zbylé úkoly uložíme do backlogu. Začínáme největšími prioritami, a pokud zbývá čas, v daném sprintu dokončíme i další položky backlogu. A tak se celý proces opakuje až k dovršení finální verze aplikace.

Jaké jsou výhody a nástrahy Scrumu?

  • flexibilita a zapojení klienta – zákazník na konci každého sprintu vidí dosavadní výsledek, může vznášet připomínky a návrhy, a průběžně tak ovlivňovat finální podobu aplikace.
  • efektivita a rychlost – aplikace se testuje průběžně, čímž se zavčasu odhalí chyby, které by jinak zdržely vývoj nebo ohrozily funkčnost produktu.
  • transparentnost – klient a další zainteresované subjekty se aktivně účastní procesu vývoje, a mají tak přehled o aktuálním stavu, finanční i časové náročnosti prací atd.
  • postupné nasazování a testování – uživatelům můžeme poskytnout aplikaci i v několika pracovních verzích pro testování, čímž získáváme cennou zpětnou vazbu.
  • jasně stanovené role – Product Owner zajišťuje veškerou komunikaci s klientem, řízení a prioritizaci úkolů i marketing. Scrum Master dohlíží na správný chod vývoje a práci týmu vývojářů, kteří pak představují další důležitý článek týmu.

Řízení projektu s pomocí Scrumu vyžaduje aktivnější a průběžné zapojení klienta, který si na konzultace musí vyhradit čas a prostor, jehož ve výsledku nemusí mít tolik, kolik by si přál. Vedle efektivní a systematické komunikace všech zúčastněných je zásadní „tah na branku“ – zde dokončení celého produktu. Přidáváním dalších funkcionalit se vývoj aplikace může nepříjemně protáhnout.

Než začneme vyvíjet vaši aplikaci, během úvodní schůzky vám vždy navrhneme společný postup i optimální harmonogram prací. Jak vypadají konkrétní kroky při vývoji mobilních aplikací v Peko Studio, si můžete přečíst na našich stránkách.