mail

info@peko-studio.cz

+420 731 171 595

spravovat cookies

Povolte prosím používání cookies nebo si jejich používání přizpůsobte.

Kliknutím na tlačítko “povolit vše” udělujete souhlas. Souhlas můžete teké odmítnout.

přizpůsobit

povolit vše

Strategie uspesnych mobilnich aplikaci : Nastavte spravne cile

Strategie úspěšných mobilních aplikací : Nastavte správné cíle

Petr Kott

02 / 05 / 2023

 

Máte skvělý nápad na mobilní aplikaci. Teď už ho jen proměnit v úspěšný produkt. K tomu potřebujete jasnou strategii a správně nastavené a měřitelné cíle. Tady je pár tipů, jak je správně definovat a sledovat, aby byly dosažitelné a smysluplné.

Strategie mobilních produktů není jen o vytvoření aplikace, která bude fungovat na jakémkoli zařízení. Jde o pochopení toho, jak lidé své přístroje k přístupu k informacím používají. A následné vytvoření produktu na základě těchto návyků.

Jedna mobilní aplikace může mít více než jen jeden cíl. Pro každý z jejích cílů byste měli znát odpověď na tři základní otázky: kdo? (jaká je cílová skupina vašeho produktu), proč? (účel nebo cíl vaší aplikace) a jak? (ukazatele výkonu aplikace, na kterých vám záleží).

Definujte správně cílovou skupinu (kdo?)

Když chcete oslovit teenagery, vaše apka musí vypadat a fungovat jinak než třeba ta, určená ke každodenním nákupům potravin.

Při lepším definování vaší cílové skupiny vám muže pomoc i následující rozdělení.

Obecné publikum (paní z masny): Tato kategorie publika odkazuje na skutečnost, že vaše aplikace by měla být snadno použitelná pro kohokoli. Obsah i podoba aplikace musí být jednoduché, tak aby se lidé ve vaší aplikaci cítili naprosto jistě.

Zasvěcené publikum: Jedná se o publikum, které je obeznámeno s nejnovějšími technologiemi, trendy a mají základní znalosti v oboru, pro který aplikaci připravujete. Pro tuto konkrétní kategorii publika nemusíte tolik omezovat svůj UX design a vizuální jazyk.

Odborné publikum: Pokud je vaše cílové publikum tvořené vysoce kvalifikovanými odborníky, můžete navrhnout rozhraní, které působí přívětivě ale je to sofistikovaný prostor. Obsah by se měl zaměřit spíše na konkrétní službu než na vzdělávání uživatelů.

Definujte cíle vaší aplikace (proč?)

Při tvorbě úspěšné strategie mobilní aplikace si odpovězte na otázku, jaké konkrétní problémy vašich klientů chcete vyřešit. Pokud si stanovíte cíle, které nejsou uživatelsky orientované a nejsou smysluplné pro vaše cílové publikum, bude obtížné přilákat a udržet v aplikaci uživatele.

Podle odborníků vám správné nastavení cílů pomohou vyřešit odpovědi na tyto dotazy:

  • Jaké problémy bude vaše aplikace řešit?
  • Proč je tato aplikace pro vaše uživatele důležitá?
  • Jak se bude obsah a funkce vaší aplikace lišit od vašich webových stránek?
  • Jak často hodláte aplikaci aktualizovat a přidávat do ní nový obsah?
  • Bude tento projekt vyžadovat spolupráci s dalšími subjekty nebo třeba zainteresovanou komunitou?
  • Je cílem aplikace přinášet finanční zisk? Jak to bude dělat?
  • Proč by se měli uživatelé do vaší aplikace vracet a sdílet ji se svými přáteli?
  • Čím se vaše aplikace odlišuje od ostatních podobných aplikací na trhu?
  • Proč by si měl uživatel vaši aplikaci vůbec stáhnout?

Nastavení ukazatelů výkonosti (jak aplikaci uživatelé používají?)

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI, key performance indicator) jsou důležitou součástí vývoje mobilních aplikací. Bez nich nemůžete rozhodovat o funkcích, které budou součástí verze pro nejbližší aktualizaci, ani o tom, které mohou přijít později. V běžné aplikaci se můžete například soustředit na počet stažení, počet vytvořených účtů nebo třeba čas strávený v aplikaci. V aplikacích zaměřených na prodej vás zase budou zajímat indikátory jako je třeba počet nákupů, položky uložené do „oblíbených“ nebo položky přesunuté z „košíku“ či míra konverze.

Marketing

Marketing je klíčovým faktorem pro úspěch mobilní aplikace. Měli byste mít jasný marketingový plán, který zahrnuje vytvoření kvalitního obsahu, propagaci na sociálních sítích a spolupráci s influencery. Můžete také využít platby za inzerce na sociálních sítích nebo Google AdWords. Důležité je, aby reklama byla cílená a oslovila správnou cílovou skupinu. Myslete i na to, aby vaše aplikace měla dobré hodnocení a recenze v App Storu (iphone) a Obchodu Play (android).

Feedback od uživatelů

Když už máte hotovou aplikaci, sbírejte pravidelně zpětnou vazbu od uživatelů. Pokud uživatelé aplikaci nepoužívají, může to být způsobeno špatným uživatelským rozhraním nebo nedostatečnou funkcionalitou. Proto je důležité brát zpětnou vazbu vážně a aktivně pracovat na zlepšování aplikace.

Vývoj mobilní aplikace je složitý proces a vyžaduje pečlivé plánování a strategii. Myslete na to, že nastavení cílů není jednorázová akce, ale neustálý proces, který vyžaduje pravidelné hodnocení a přizpůsobování cílů potřebám uživatelů a trhu. V Peko Studio jsme samozřejmě připraveni vám s vývojem vaší aplikace a navrhnutím efektivní strategii pro dosažení vašich cílů pomoci.